Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Informationsintegration und Web-Portale

Informationsintegration und Web-Portale
Typ: Weiterführende Vorlesung
Semester: 7
Ort:

Informatik - Hörsaal -101

Zeit:

Montags 15:45-17:15

Beginn: 19.10.2009
Dozent:

Prof. K. Böhm
Prof.A. Schmidt
J. Mülle
H. Paoli
G. Sautter

SWS: 2
ECTS: 3
LVNr.: 24141